วิธีการชำระเงิน | แจ้งการชำระเงิน | Domain Management  
Professional web hosting in Thailand. Call Now! 0-2591-9760 or 
สั่งซื้อ
 
www
 
ราคาประหยัด
ง่ายต่อการใช้งาน ด้วย Control Panel
Server ตั้งอยู่ประเทศไทย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยของ Data Center
เข้าถึงได้รวดเร็ว และมีความเสถียรภาพสูง
บริหารแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง
เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ที่ตรงตามความต้องการ
Live Help
 

ปัจจุบันท่านสามารถชำระค่าบริการได้ 3 วิธี ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

 
1. ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือเครื่อง ATM ท่านสามารถเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ดังนี้
 
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี : บริษัท ส่งเสริมกิจการค้า จำกัด
 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสามัคคี 442-1-01119-8
 
เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว กรุณา Fax สลิปการโอนเงิน มายังหมายเลข 0-2591-9523 หรือ ระบบแจ้งการชำระเงิน พร้อมทั้งแจ้งเลขที่สั่งซื้อ (Invoice) ชื่อโดเมน วันและเวลาที่โอน เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน
 
2. ชำระด้วยเงินสด ท่านสามารถชำระเงินสดได้ที่สำนักงาน KHUNHOSTING
 
บริษัท ส่งเสริมกิจการค้า จำกัด
5/59 หมู่ 4 ซอยชินเขต 2/38 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Tel. 0-2591-9760-1 Fax 0-2591-9523
 
3. เขียนเช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย : บริษัท ส่งเสริมกิจการค้า จำกัด
 
ส่งมาที่
บริษัท ส่งเสริมกิจการค้า จำกัด
5/59 หมู่ 4 ซอยชินเขต 2/38 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

พร้อมทั้งแนบเอกสารที่ ระบุชื่อเว็บไซต์ และ เลขที่อ้างอิง ของท่าน
 
 
*** ในกรณีมีหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าบริการ ท่านต้องหักค่าบริการในนาม
บริษัท ส่งเสริมกิจการค้า จำกัด
5/59 หมู่ 4 ซอยชินเขต 2/38 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549143711

พร้อมส่งหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายมาที่
บริษัท ส่งเสริมกิจการค้า จำกัด
5/59 หมู่ 4 ซอยชินเขต 2/38 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2591-9760 หรือ Online Support
 
 
   
บริษัท ส่งเสริมกิจการค้า จำกัด | ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.: 0105549143711
5/59 ซ.งามวงศ์วาน 47 แยก 40 (ชินเขต 2/38) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Copyright ©2007-2015 KhunHosting.com. A division of Songsermkijkarnkar Co.,Ltd. All rights reserved. Term of Service