วิธีการชำระเงิน | แจ้งการชำระเงิน | Domain Management  
Professional web hosting in Thailand. Call Now! 0-2591-9760 or 
สั่งซื้อ
 
www
 
ราคาประหยัด
ง่ายต่อการใช้งาน ด้วย Control Panel
Server ตั้งอยู่ประเทศไทย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยของ Data Center
เข้าถึงได้รวดเร็ว และมีความเสถียรภาพสูง
บริหารแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง
เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ที่ตรงตามความต้องการ
Live Help
   
 
อีกบริการประสิทธิภาพที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน ภายใต้โดเมนของท่านเองเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกับบริการพื้นที่สำหรับเว็บไซต์ และด้วยประสิทธิภาพการป้องกันอีเมล์ขยะจาก Thai Anti-Spam จึงทำให้ไม่ต้องกังวลกับอีเมล์ขยะและไวรัส
     
 
คุณสมบัติทั่วไปที่จะได้รับ

- ใช้งานอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนของคุณเอง (yourname@yourdomain.com)
- สามารถเช็คอีเมล์ผ่านทางเว็บเมล์ หรือ Outlook ได้
- สามารถกำหนดพื้นที่ใช้งานของแต่ละอีเมล์ได้
- สามารถสร้าง แก้ไข ลบ อีเมล์ได้เองผ่านทางหน้าเว็บไซต์
- มีกล่องดักจับอีเมล์ขยะ (Junk Folder) ส่วนตัวแต่ละอีเมล์
- มีระบบป้องกันไวรัสและอีเมล์ขยะแยกแต่ละอีเมล์

Feature
EHC-1
EHC-2
EHC-3
Resources
พื้นที่ใช้งานรวมทั้งหมด
200 MB
500 MB
2,000 MB
E-Mail
จํานวนอีเมล์ (POP3/IMAP)
Unlimited
Unlimited
Unlimited
ตั้ง Forward, Alias, Auto Response และ Catch-All
ระบบป้องกันอีเมล์ขยะและไวรัส
Thai Anti Spam
เช็คอีเมล์ผ่านเว็บ (Web Based Mail)
ระบบจัดการอีเมล์ (Web Based Email Manager)
Support
Website Monitoring
24x7 Emergency Call/Email support
อัตราค่าบริการ (บาท ยังไม่รวม VAT)
ค่าติดตั้ง (ครั้งแรก)
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
ค่าบริการรายเดือน**
125 บาท
150 บาท
200 บาท
** ชำระค่าบริการข้นต่ำ 12 เดือน
 
   
บริษัท ส่งเสริมกิจการค้า จำกัด | ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.: 0105549143711
5/59 ซ.งามวงศ์วาน 47 แยก 40 (ชินเขต 2/38) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Copyright ©2007-2015 KhunHosting.com. A division of Songsermkijkarnkar Co.,Ltd. All rights reserved. Term of Service